Gå til innholdet

Slakt

Nødslakt: 958 23 118

Klikk her for informasjon om nødslakt.
Meny

Livdyrformidling

Nordfjord driv med formidling av storfe og foringsdyr mellom våre produsentar både vestom- og austom fjella. Det er viktig for oss at våre produsentar har tilgang på livdyr av god kvalitet og til rett pris.

Vi gir kvalitetstillegg på dyr som oppnår krava for tilvekst. På denne måten kan vi stimulere markedet til å handle med dyr av kvalitet. Kvalitet oppnår ein med dyr av god avstamming og eit godt dyrehald med fôr av god kvalitet, trivsel og god helse.

Det er viktig at kjøp og sal av livdyr skjer på ein forsvarleg måte helsemessig og at det er liten risiko for å spre smittsame sjukdommar.

Vilkår for kjøp og sal av livdyr gjennom oss finn du HER.

Ønsker du å melde interesse for kjøp eller sal av livdyr, ta gjerne kontakt med oss på telefon: 57877011 eller på e-post: slakt@nordfjord-as.no
Oppdatert