Gå til innholdet
bilde1

Dyrevelferd  

Grunnverdier

Vårt hovedmål er at vår grunnverdi skal vises gjennom våre medarbeideres holdning, ansvarsfølelse og handlingsmønster. En forutsetning for vår produksjon av mat, er at det ikke skal gå på bekostning av dyrevelferd, miljø eller sikkerhet. Trygghet og vern for forbruker, dyr, miljø og arbeidere er grunnleggende ting for vår produksjon.

Dyrevelferd

God dyrevelferd er en grunnleggende verdi i norsk husdyrhold. Vår policy er derfor at dyr ikke skal utsettes for unødvendig stress og smerte, men behandles med respekt. De viktigste punktene innen dyrevelferd er:

  • God tilgang på friskt vann og en diett tilpasset slik at den opprettholder god helse og trivsel
  • God tilgang på friskt vann og en diett tilpasset slik at den opprettholder god helse og trivsel
  • Et egnet levemiljø med god liggeplass og ly for vær og vind
  • God og effektiv forebygging og behandling ved smerte, sjukdom og skade
  • Frihet til å utøve normal adferd
  • Unngå frykt og stress

Den viktigste jobben for friske og trivelige dyr, skjer i fjøset hos bonden. Alle bøndene som leverer dyr til oss, storfe, gris og småfe, må være KSL godkjente. KSL (Kvalitetssystemet i Landbruket) er et offentlig styrt program som skal sikre at bonden driver gården sin på en god måte og at dyrevelferden er ivaretatt.  Svinekjøttprodusenter er i også tilknyttet til et dyrevelferdsprogram utarbeidet av for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger. Svinebønder må i tillegg inneha kompetansebevis for svin.

gris

På dyrebilen

Dyrebilsjåføren og dyrebilen er dyrene sitt første møte med Nordfjord Kjøtt AS. Det er viktig for oss at transporten er minst mulig belastende for dyrene. Alle våre dyrebilsjåfører har godkjent opplæring og kompetansebevis utstedt av Mattilsynet. I opplæringen er det vektlagt at dyr skal behandles med respekt og så skånsomt som mulig. For å sikre best mulig dyrevelferd følger vi nøye med på. Vi har som mål at transporten skal være så kort som mulig og under 8 timer. Vi benytter kun tilrettelagte og godkjente biler til transport av dyr.

På slakteriet

Vi har kontinuerlig tilstedeværelse av Mattilsynet under slakteprosessen. Mattilsynets veterinærer sjekker at alle dyr er friske, at de er uten skader, og at de blir behandlet godt hos oss. Dyr som viser seg å være skadet eller på annen måte ikke egnet til slakt blir avlivet straks for å unngå lidelse for dyret.

Gris

Når det gjelder gris, er det halebiting/korte haler som blir registret av Mattilsynet ved ankomst på slakteriet. Dette kan tyde på at grisen ikke har optimale levevilkår. For liten plass ved fôring, dårlig spaltegolv (skadelig/glatt), manglende mulighet for temperaturregulering, dårlig ventilasjon, uhensiktsmessig utforming av binge, mangel på halm og mangler ved fôret. Alt dette er belastende faktorer som bidrar til langvarig konflikt og frustrasjon hos dyret, og halebiting er derfor symptom på at noe er galt med grisenes miljø.

Storfe

Når det gjelder storfe følger vi spesielt med på skitten pels. Dyra skal ha en tørr og ren liggeplass slik at de ikke skitner til pelsen. Skitne dyr får lettere betent hud som kan gi smerte og irritasjon. Hud og hårlag som er rene, beskytter mot skade og infeksjoner. I tillegg er reint hårlag er viktig for god varmeregulering. Skitten pels vil bli registrert for hvert enkelt dyr og bonden får et såkalt hygienetrekk (et beløp blir trukket på oppgjøret til bonden).

Småfe 

Tynne dyr og ikke for stor variasjon i flokkene er hovedfokus når det gjelder sau og geit. De vanligste årsakene er for lite mat og grovfôr av dårlig kvalitet, men årsaken kan også være dårlige tenner, parasitter eller annen sjukdom. Om bonden ikke bonden ikke er KSL godkjent, vil han få et generelt trekk for dette, og vår rådgiver vil prøve å hjelpe bonden til å få dette på plass. Dette gjelder alle dyreslag.
Oppdatert